Hier

Komt

Het

LOGO

De Korenbloem

Molen

Home Historie Foto's Donateurs Activiteiten Media Over ons Gastenboek Openingstijden Contact
Contact

De molenbiotoop

De molenbiotoop De Korenbloem te Mill


De molen van Mill stond vroeger buiten de bebouwde kom, maar door uitbreiding van het dorp staat hij al tientallen jaren tussen de bebouwing. De biotoop van de molen is daarom niet ideaal, maar gezien de omstandigheden wel acceptabel. In de zuidwesthoek staat een huis direct voor de molen, waardoor de meest voorkomende windrichting voor deze molen helaas niet erg gunstig uitpakt. Verder naar het westen is een woonwijk met niet te hoge huizen, zodat daar de windvang wel aanvaardbaar is. Meer richting de

zuid- tot zuid-zuidoostkant staan er ook nog een tweetal bomen op zo’n 80 meter afstand, die qua hoogte tot de askop reiken. In oostelijke en noordoostelijke richting staan niet al te hoge huizen met daarachter bedrijfspanden, zodat ook hier de windvang matig tot aanvaardbaar is.


De biotoop vormt in ieder geval geen belemmering om de molen weer regelmatig in gebruik te nemen. Met een beetje medewerking van de buren valt de biotoop zeker aanvaardbaar te houden.


Streefsituatie


Berekening van de maximale objecthoogte: de molen is een bergmolen met een vlucht

van 25 meter, zodat de askophoogte op 16,3 meter uitkomt.

Volgens de normen voor gesloten terrein is het donkergrijze gebied de toegestane objecthoogte.

Bij de onderste figuur zijn de hoogte- en afstandschaal gelijk en zijn ter illustratie de molen en enkele hoge

objecten uit de omgeving aangegeven, bij de bovenste figuur is voor de duidelijkheid de hoogteschaal 3x

uitvergroot. De getallen geven de maximale objecthoogte op basis van gesloten terrein aan.


Actuele situatie per windrichting

Eindbeoordeling


Met het middelen van de biotoopcijfers voor de verschillende windrichtingen komt het eindresultaat op ongeveer 3 uit, wat een matige biotoop betekent. Dit

had voor een molen die midden tussen de bebouwing ligt zeker slechter gekund.

Molen De Korenbloem is lang buiten gebruik geweest, maar draait inmiddels weer. Met deze biotoop kan hij zeker regelmatig blijven draaien.