Hier

Komt

Het

LOGO

De Korenbloem

Molen

Home Historie Foto's Donateurs Activiteiten Media Over ons Gastenboek Openingstijden Contact
Contact

Over ons

Rene Kelleter


Stichting bestuur:

Voorzitter


Stichting Molen van Mill


Stichting  Molen van Mill


Doelstelling

1. De stichting heeft als doel: Het behoud van de molen de Korenbloem te Mill aan de Molenstraat 54 b, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.


2. De stichting beoogt het algemeen nut.


3. De stichting heeft geen winstoogmerk.


4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het werven van de nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud,

hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij

anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling;

b. het beheren van de molen en deze regelmatig in werking te stellen of te doe

stellen;

c. het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molen;

d. het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel;

e. het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen;

f. het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen;

g. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.  


Penningmeester


Stichting Molen van Mill

Secretaris


Stichting Molen van Mill

Bestuurslid


Stichting Molen van Mill

Bestuurslid


Stichting Molen van Mill

Ramon Ligthart

Walter van der Valk

Maurice Berents

Ingeborg Kelleter